Nowoczesny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie już gotowy

24 marca odbyło się uroczyste otwarcie Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie. Nowy budynek zastąpi dawny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, którego placówka nie kwalifikowała się do remontu.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zdecydował się stworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju podopiecznych szkoły, widząc potencjał tego obiektu. Obecnie Ośrodek jest pozbawiony barier architektonicznych i wyposażony w odpowiednie narzędzia do pracy z niepełnosprawną młodzieżą i dziećmi. Po kilku latach zakończony został pierwszy etap budowy. Teraz obiekt zawiera pomieszczenia dydaktyczne, windy i salę sportową, a także nowoczesną infrastrukturę, która oczywiście będzie jeszcze udoskonalana. Nowe instalacje i przyłącza, chodniki i ciągi pieszo-jezdne czy miejsca parkingowe to nie wszystko. Zagospodarowany został też teren wokół placówki, który służył będzie m.in. do prowadzenia dogoterapii i hipoterapii.

Zespół Szkół to przede wszystkim miejsce dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem oraz w normie intelektualnej ze spektrum autyzmu. W nowych ścianach mieści się Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy i Szkoła Branżowa I Stopnia. Ośrodek dba przede wszystkim o to, aby absolwenci mieli możliwość rozwinąć maksymalnie swoje umiejętności, byli samodzielni i przygotowani do życia w społeczeństwie. Nowy sprzęt oraz przystosowane do uczniów pomieszczenia ułatwią i umilą chwile spędzone na nauce i rozwoju. Do stworzenia nowych warunków rozwoju przyczynił się m.in. Krzysztof Pruszyński, który sfinansował 50% kosztów budowy poprzez Fundację Pruszyński. Wieloletnia współpraca firmy Pruszyński Sp. z o.o. ze Szkołą na pewno będzie trwać dalej. Wspieranie takich inicjatyw to przede wszystkim podwójna radość – po stronie obdarowanych, jak i darczyńców.