Dlaczego warto studiować Inżynierię Środowiska?

Młodzi ludzie, którzy mają przed sobą egzaminy na studia, zastanawiają się, co chcieliby robić w przyszłości?

Nie wszyscy są zdecydowani na wybór danego kierunku studiów nawet po maturze. W tym artykule przedstawimy kierunek, jakim jest Inżynieria Środowiska, a także zachęcimy do studiowania na nim.

Wiele osób słysząc słowo „środowisko” w nazwie studiów po raz pierwszy, wyobraża sobie, że po takich studiach absolwenci zajmują się ochroną środowiska naturalnego czy „walką o czystość otoczenia, w którym żyjemy”. W pewnym sensie to prawda, lecz są tylko namiastki tego co daje nam ukończenie Inżynierii Środowiska. Są to studia o profilu techniczno-przyrodniczym, które dają nam wiele możliwości. Absolwenci tego kierunku posiadają rzetelną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym oraz eksploatacyjnym w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych, a także sieci wodnych.

W zależności od uczelni studia te gwarantują swoim studentom wybranie takich specjalizacji jak:

 •    ogrzewnictwo
 •    gospodarka odpadami
 •    wentylacja i klimatyzacja
 •    wodociągi i kanalizacja
 •    technika sanitarna
 •    gospodarka wodna i hydrologia
 •    monitoring środowiska
 •    ochrona powietrza i klimatuStudia takie przygotowują swoich absolwentów do pracy w:

 •    biurach projektowych
 •    przedsiębiorstwach wykonawczych
 •    przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką komunalną i sanitarną
 •    służbach ochrony środowiska
  

Inżynieria Środowiska daje również możliwość zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności:

 •    instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie instalacji i sieci: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych oraz gazowych,
 •    konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniające do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi dot. obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.Stały rozwój nowoczesnych technologii, pozwala na stwierdzenie, iż Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyszłościowym dla ludzi posiadających otwarte umysły.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja www.pasywny-budynek.pl, www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [RK]

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.