ArCADia-TERMOCAD Audyt 9-Nowa wersja

Program w wersji ArCADia-TERMOCAD Audyt przeznaczony jest do wykonywania audytów energetycznych i remontowych według najnowszych wymogów prawnych. Posiada również możliwość opracowania audytu efektywności energetycznej, umożliwiając uwzględnienie w opracowaniu m.in. wymianę opraw oświetleniowych lub źródeł światła oraz wymianę sprzętu i urządzeń elektrycznych celem obniżenia zużycia energii przez budynek. Na podstawie wykonanego audytu istnieje możliwość opracowania audytu powykonawczego.

Nowa wersja programu obejmuje zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej oraz remontowej wynikający z ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, a także nowy wzór kart audytu energetycznego i remontowego zgodny z wydanym do tej ustawy rozporządzeniem MRiT z dnia 15 grudnia 2022r., wchodzącym w życie 29.12.2022 r.


Aktualizacja uwzględnia:

  • zmianę wysokości premii termomodernizacyjnej oraz remontowej,
  • grant termomodernizacyjny,
  • grant OZE,
  • premia MZG oraz grant MZG dla budynków należących do mieszkaniowego zasobu gmin,
  • nowy wzór karty audytu.

Efektem obliczeń jest raport z kartą audytu zestawiający ze sobą dane dla budynku przed modernizacją i po modernizacji dla wybranego wariantu optymalnego. Modelowanie bryły budynku umożliwia zaimplementowany do programu w pełni funkcjonalny edytor graficzny TERMOCADIA, który umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).


Zachęcamy do zapoznania się z całą rodziną programów ArCADia-TERMOCAD:

  • ArCADia TERMOCAD ŚCHE – do świadectw energetycznych wszystkich budynków.
  • ArCADia TERMOCAD PCHE – do projektowanej charakterystyki energetycznej budynków oraz analiz ekonomicznych i ekologicznych.
  • ArCADia TERMOCAD Audyt – do audytów energetycznych, remontowych, efektywności energetycznej, a także do audytów powykonawczych.


Więcej informacji na stronie itersoft.pl