Jakie są różnice ARCADIĄ, ARCADIĄ PLUS I ARCADIĄ LT?

Trzy programy do wyboru… czym się różnią?

W przypadku osób pracujących elementami systemu ArCADia (ścianami, rurami czy przewodami), można by powiedzieć, że niczym, ponieważ we wszystkich tych trzech programach system ArCADia jest taki sam. Każda z wersji pozwoli na stworzenie rzutu budynku, zadanie kolejnych kondygnacji, narysowanie instalacji wewnętrznych w budynku czy obejrzenie projektu w oknie Widok 3D. Jeśli mamy dodatkowe moduły branżowe, to w zależności od tego, które to są moduły, możemy wprowadzać przekroje, aksonometrie, rozwinięcia itd. na wszystkich wersjach programu. Jedynie widoku CAD 3D nie wstawimy na ArCADii LT, ponieważ jest to płaski rysunek CAD. Skoro z wcześniejszych informacji wynika, że w każdej wersji można obejrzeć projekt w oknie Widok 3D, to jak to możliwe, że ArCADia LT jest płaskim programem CAD? Owszem, tak właśnie jest – jeśli plik z programu ArCADia LT, czyli plik DWG, otworzymy na innym programie CAD, który nie posiada programu ArCADia, to znajdą się tam wyłącznie płaskie rysunki rzutów, przekrojów i aksonometrii (jeśli oczywiście dodatkowe widoki zostaną wstawione). Jednak w samym programie, mając okno Widok 3D, można zobaczyć projektowany budynek, przespacerować się po nim czy nawet nagrać film z takiego spaceru. Jest to możliwe wyłącznie w oknie Widok 3D. Moduł graficzny, w którym rysujemy, jest modułem płaskim. Opcje rysowania dodatkowych elementów w porównaniu z ArCADią i ArCADią PLUS są w nim okrojone. Można tu dorysować linie, polilinie, okręgi czy wielokąty, można wprowadzić tekst, proste wymiarowanie, podkład PDF czy np. TIFF. Można też zdefiniować i wprowadzać bloki. Po zaznaczeniu narysowanego elementu można go przeedytować: skopiować, przesunąć, obrócić, przeskalować, dociąć, wydłużyć, stworzyć lustro, szyk i zdefiniować odsunięcie. Można by powiedzieć, że to wszystko mają też ArCADia i ArCADia PLUS i będzie to zgodne z prawdą, jednak różnica polega na tym, że w ArCADii LT okrąg można wprowadzić dwoma sposobami (środkiem i promieniem oraz przez 3 punkty), a w dwóch pozostałych wersjach programu siedmioma.

W ArCADii LT narysowany jest arkusz wydruku i tylko to, co w nim się znajduje, jest drukowane. Dwuklik na ramce pozwala zdefiniować wielkość arkusza i skalę rysunku. W ArCADii i ArCADii PLUS mamy pracę w Modelu i Arkuszu, możemy więc stworzyć w projekcie kilka, a nawet kilkanaście arkuszy, dodając w nich niezbędne elementy (tabela, opisy), które nie zaśmiecają modelu, gdyż znajdują się wyłącznie w arkuszu. W ArCADii LT ramkę arkusza wydruku przesuwamy ręcznie pomiędzy kolejnymi elementami do wydruku, a w pozostałych dwóch wersjach pojedyncze lub wszystkie arkusze mogą być wydrukowane jednocześnie opcją Publikuj.

W ArCADii LT znajduje się tekst wielowierszowy, w dwóch pozostałych wersjach dostępny jest też tekst jednowierszowy do tytułów i podpisów pod rysunkami. Wymiarowanie różni się znacznie, ponieważ w ArCADii i ArCADii PLUS obsługiwane są style wymiarowania, które pozwalają na wprowadzanie różnego rodzaju wymiarowania w jednym rysunku, bez konieczności modyfikacji każdego wprowadzanego wymiaru. Dodatkowo znajduje się tu dużo opcji pomagających w wymiarowaniu, np. wymiar szeregowy, bazowy czy przez podanie współrzędnych. W prosty sposób zostanie zwymiarowany łuk, okrąg czy opisany linią odniesienia dowolny element rysunku.

Najważniejszą różnicą jest obsługa warstw i dostęp do Eksploratora ArCADia, który pozwala na zarządzanie całym rysunkiem i wszystkimi stylami tekstów wymiarów, arkuszami, blokami zdefiniowanymi w programie i odnośnikami zewnętrznymi. Wymienione opcje dostępne są wyłącznie w ArCADii i ArCADii PLUS. W tych wersjach programu dostępny jest także obszar poleceń, który pozwala na większą elastyczność wprowadzania danych i dostosowywania programu do własnych przyzwyczajeń (obsługa i tworzenie własnych skrótów klawiszowych, aliasów, przełączanie programu na paski narzędzi zamiast używania wstążek).

W ArCADii LT do wprowadzania współrzędnych, długości i kątów służy Pasek poleceń. Można w nim wpisywać wyłącznie wartości, które w trakcie rysowania czy edycji są potrzebne do wskazania miejsca położenia elementu, a nie całe polecenia czy zmienne. Dostosować program można wyłącznie przez zmianę koloru tła i wstążek.

ArCADia i ArCADia PLUS były do tej pory wymieniane w tekście równocześnie. Czym więc różnią się te dwie wersje? Otóż ArCADia PLUS ma wszystkie opcje ArCADii, a dodatkowo możliwość tworzenia i edycji brył ACIS, czyli trójwymiarowych przestrzennych brył, które można kształtować, wycinać, wyciągać itd.