SZANSA: ZWMetric — przedmiar i kosztorys

Program ZWMetric zawiera dodatkowe narzędzia do pomiarów powierzchniowych i liniowych przydatne w pracy kosztorysantów, projektantów, architektów.

Po instalacji programu dla użytkownika dostępne będą dodatkowe funkcje ułożone w pasku ikon:

Wybrane funkcje aplikacji ZWMetric

Obrys powierzchni

Polecenie pozwala na pomiar powierzchni i wyświetla wyniki w czasie rzeczywistym obok kursora, takie jak:

  • L – długość ostatniego odcinka
  • Kąt – kąt
  • Suma L – suma długości od punktu początkowego
  • DY, DY, DZ – przyrost ostatniego odcinka w 3 osiach
  • X, Y, Z — współrzędne X, Y, ZSzybki pomiar bez nadawania nazwy opisu

Dzięki tej funkcji szybko zmierzysz obwód i pole powierzchni obszaru wyznaczonego przez wskazane punkty.

Pomiar poprzez wskazanie obszaru wewnątrz.

Narzędzie pozwala na oznaczenie i pomiar poprzez wskazanie punkt wewnętrznego.

Pomiary liniowe

Po wybraniu funkcji mierzenia długości wskazujemy obiekty liniowe. Zostanie zmierzona jej całkowita długość i zostanie wystawiona do odnośnika wraz z nazwą i numerem kolejnym.

Wyszukiwanie obiektów na rysunku projektowym

Dzięki oznaczeniom mierzonych obszarów możemy łatwo wyszukiwać na rysunku poszczególne obiekty. Po wywołaniu funkcji otworzy się okno z listą.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji i użyciu przycisku „Znajdź”

ZWCAD ustawi szukany obszar na rysunku w taki sposób, aby w całości mieścił się na widocznym obszarze rysunku. Jeśli na rysunku znajduje się więcej niż jedno pomieszczenie o takiej nazwie, to możemy się przełączać pomiędzy nimi za pomocą klawisza SPACJI.

Zobacz jak ZWMetric ułatwia inwentaryzacje pomieszczeń

ZWMetric posiada narzędzia ułatwiające rysowanie zinwentaryzowanych pomieszczeń.

Spróbujmy pokazać proces inwentaryzacji i rysowania na przykładzie. Popatrzmy na rysunek poniżej, potrzebujemy zmierzyć pomieszczenie o kształcie jak poniżej.

Jedną z możliwości jest tak zwane "mierzenie trójkątów". Dokonamy tego w dwóch krokach, mierząc długości ścian oznaczonych cyframi, tak jak pokazaliśmy na rysunkach poniżej. Do pomiarów użyjemy zwykłej taśmy mierniczej.

Zapewne w pierwszej chwili można zadać sobie pytanie — dlaczego nie zmierzyć samego obwodu pomieszczenia, czyli długości 1, 5, 6, 7, 8, 9? Można tak zrobić, jeśli mamy 100% pewności, że kąty, które wyglądają na proste, naprawdę takie są.

Wyniki pomiarów zamieściliśmy w tabeli.

Mając wyniki pomiarów użyjemy narzędzia w ZWMetric do rysowania trójkątów.

Na koniec zrzut ekranu z mierzonego pomieszczenia oraz narysowanego za pomocą trójkątów w nakładce do inwentaryzacji ZWMetric.